Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

czarnoczarnybalonik
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
- Jak humor? - Unormowany, nie popadający w skrajności, lekko zawiedziony i trochę tęskniący.
czarnoczarnybalonik

September 23 2017

czarnoczarnybalonik
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies
czarnoczarnybalonik
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabecausefuckyou becausefuckyou
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
czarnoczarnybalonik
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viayourheartbeat yourheartbeat
czarnoczarnybalonik
2151 b490 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
2386 b6ee
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 21 2017

czarnoczarnybalonik
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viapannakies pannakies
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
8960 ae87
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaPoranny Poranny
0782 6aca
9727 afb5 500
czarnoczarnybalonik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl