Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

czarnoczarnybalonik
2816 cc21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
czarnoczarnybalonik
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaeternaljourney eternaljourney

April 09 2018

czarnoczarnybalonik
9055 fc39
czarnoczarnybalonik
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa

April 06 2018

czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
5627 504b
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
5674 630b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
czarnoczarnybalonik
1139 f14a
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream

March 29 2018

czarnoczarnybalonik
Wsparcie, wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność.
Stawianie siebie na pierwszym planie by móc dawać z siebie wszystko drugiej osobie
Spokój. Burzliwe konwersacje, wymiany poglądów, wymiana myśli, spojrzeń.
Realna ocena faktów, Głowa w chmurach, Miękkie kolana, Twarda dupa.
Dezorientacja.


— miłość
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
czarnoczarnybalonik
Wiecie, co robią ludzie mający problemy w związku? Wiecie, bo sami też tak robicie. Idziecie do kumpli, zakładacie temat na forum lub googlujecie, żeby poznać odpowiedź na takie pytania jak (...) problem w tym, że nikt poza Tobą i nią nie zna odpowiedzi na te pytania. Nie zachowujcie się jak strachliwe pizdy, tylko bądźcie chociaż na tyle odważni, żeby szczerze porozmawiać, bo związek bez szczerości, jest jak... No nie wiem. Nie przychodzi mi właściwe porównanie, ale zawsze jest do dupy.
— Volantification

March 28 2018

czarnoczarnybalonik
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viamyfuckingreality myfuckingreality

March 27 2018

czarnoczarnybalonik
9475 c268
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
5653 5346 500
Reposted frombiru biru viaPoranny Poranny

March 25 2018

czarnoczarnybalonik
9058 5ab4
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
czarnoczarnybalonik
czarnoczarnybalonik
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
czarnoczarnybalonik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl